Categories
First Page Photo stories Tutition

Photographing miniatures with window light – Miniatűrök festése ablakfénynél

I started painting miniatures and play the wargame Warhammer 40.000. A lot of my mates are painting and photographing the miniatures as well, and I thought I’d help them with a few good advices. I already made a video that contains a lot of theory, but there were a lot of requests for visual aids. I talked just about everything, but I tink its best if I show you tips little by little. Now I’ll show you how to photograph with natural light and things you find at home.

Pár hónapja elkezdtem festegetni miniatűröket és elkezdtem játszani a Warhammer 40.000 játékkal. Sokan festenek és fotóznak körülöttem és úgy gondoltam, hogy segítek nekik pár jó tanáccsal. Már készítettem egy videót, amin összeszedem az elméletet, de sokan kértek gyakorlati, vizuális segédletet. Mivel nagyon sok mindenről beszéltem, csak kis részletben tudom átadni a tudást. Most a természetes fénnyel és otthon fellelhető kellékekkel való fotózást mutatom meg.

Window light is the best. For a white background, get an A4 size paper, bend it, put your mini on it, then just take the photo. It will look as it is in a lightbox, as there are hardly any shadows. If shadows are a problem, draw in the white curtains, that will make the light softer. The photo on the right was made with my not so new mobile phone.

Now that you saw that you can create a shadowless image with a white background like you would in a lightbox, lets move on with the fun stuff, okay?

Az ablakból jövő fény a legjobb. Sima fehér hátteres fotóhoz fogj egy A4-es papírt, hajlítsd meg, tedd rá a modellt és fotózd le. Olyan, mintha lightboxban lenne, hiszen alig vannak árnyékok. Ha túl sok lenne az árnyék, akkor húzd be a függönyt, az ellágyítja a fényet. A jobb oldali képet egy modernnek már nem mondható mobiltelefonnal készítettem.

Most, hogy túl vagyunk a mobilfotográfián és láttad, hogy lehet lightbox nélkül is lehet fehér hátterű, árnyékmentes fotót készíteni, menjünk tovább.

Taking photos with a camera

Fotózás fényképezőgéppel

Lets get the camera out I used a Nikon D750 with a Nikon 105/F2.8 G If Af-s Vr micro lens. I used this, because this was at hand, as I use this for business portraits as well.

The camera body is not really important, lens is what this is all about. For best results, use a macro lens. If you don’t have one, then get a telephoto lens. If you have none, but have a zoom lens, set it to it’s “tele” setting. For example if you have a 24-70mm, then set it to 70mm, where you’ll get the biggest magnification.

In case you have a prime lens, lets say a 50mm, then it might be worth to buy an extension tube. You put this between your camera body and your lens, and there you are, you have a “macro” lens. There are tons of extention tubes. You can buy the cheapest, because you will set everything by hand (in manual mode).

If you only have a kit lens, but an EUR/GBP/USD 30 won’t break the bank, buy an M42 adapter for your camera body, an M42 extension tube and an M42 50mm prime lens. You can get these in shops, flea markets, Craig list, eBay, etc ..

What is important is that my camera was on a tripod all the time. First I tried my travel tripod, that’s weight capacity is 1.5kg, but the Nikon was too heavy for it. It didn’t collapse, but the picture we’re blurry as the movement of the shutter rocked the whole thing. Then I broke out my big Giottos tripod that has a 6kg capacity with a tripod head that can hold 16kg. The blurryness stopped.

Vegyük elő a fényképezőgépet. Én egy Nikon D750 típusú gépet használtam, Nikon 105/F2.8 G If Af-s Vr micro objektívvel. Azért ezt, mert ez volt kéznél, ugyanis üzleti portréfotózásra is ezt használom.

A gépváz k.b. mindegy, az objektív a lényeg. A legjobb egy makró objektív. Ha ilyen nincs, akkor fogj egy teleobjektívet. Ha az sincs, viszont zoom objektíved van, akkor tekerd “tele” állásba, tehát például egy 24-70mm lencsén a 70mm állásba, ahol a legnagyobb nagyítást kapod.

Ha esetleg van egy fix objektíved, mondjuk egy 50mm-es, akkor érdemes hozzá venned egy makró közgyűrűsort (extension tube). Ezt az objektíved és a gépvázad közé kell csavarni és a lencséd innentől fogva képes a “makró” módra. Nagyon sok fajtája van, érdemes megvenned a legolcsóbbat, mert úgy is manuálisan állítasz be mindent.

Ha csak kit objektíved van, viszont áldoznál rá k.b. 10 ezer forintot, akkor vásárolj egy M42-es adaptert, M42-es közgyűrűsort és egy 50mm-es M42-es objektívet. Ezeket használtan k.b. bárhol kapsz, apróhírdetésekben, boltokban, börzén, akárhol.

Fontos még, hogy állványon volt végig a gépem. Először az utazó állványomra raktam a gépet, aminek a teherbírása csak 1.5 kiló, de a Nikon túl nehéz volt neki. Nem rogyott össze, csak bemozdultak az expók a zár csattanása miatt. Ekkor elővettem a nagy Giottos állványomat, aminek a teherbírása 6 kiló, az állványfejnek 16. Ennél már nem mozdult be.

Setting up the camera
Fényképezőgép beállítása

Important: if you buy a tripod, then the capacity of the tripod (and the head) must be at least twice than what you’d like to put on it!

Fontos: ha vásárolsz állványt, akkor az állvány (és állványfej) teherbírása legyen legalább a kétszerese annak, amit meg szeretnél tartani vele!

If you don’t have a tripod, then put the camera on books, heavy boxes, but DO NOT shoot handheld. First of all the light is much less if you shoot by window light, than flashes or studio lighting, second: if you have a good composition, the tripod will hold that indefinitely. I mean if the composition is perfect, but you failed to set the exposition well and the image turned out to be dark. If the camera is on a tripod, you just have to turn a dial and shoot again and you’ll have the same composition, but with perfect settings.

Ha nincs állványod, akkor tedd rá könyvekre, nehéz dobozokra, de NE kézből fotózz. Egyrészt a természetes fény általában jóval kevesebb, mintha vakuval vagy lámpákkal fotóznál, másrészt ha van egy jó kompozíciód, beállításod, akkor azt bármeddig “megtartja” az állvány. Most olyanra gondoltam, hogy tökéletes a kompozíció, viszont az expót rosszul állítottad be és sötét lett a kép. Ha állványon van a gép, akkor csak csavarsz a tárcsán és újra tudod fotózni ugyanazt a képet, csak immár helyes beállításokkal.

Setting up the mini
A mini beállítása

Composing the image

A komponálás

I won’t go into details now, but try to balance the camera and make sure the miniature is completely in the picture. Except if you don’t want to. Then do as you like.

Ebbe most nem megyek bele bővebben, de úgy állítsd be a gépet, hogy a vízszintes vízszintes legyen, és beleférjen az egész modell. Kivéve, ha nem így szeretnéd. Akkor úgy, ahogy szeretnéd.

Focusing

Fókuszálás

If you have autofocus, turn it off. When doing macro photography, you can rarely set the focus correctly. Especially if you’re using a full frame camera and you’re using a small depth of field. If AF is turned on, the camera will try to focus each time you hit the exposure button. This will make the lens turn and thus the camera will wobble. The same goes for stabilization (IS, VR). Nothing should move that is not supposed to.

So set your camera to manual focus. Turn on LiveView, so you can see what your lens sees. You can even zoom into the details. I usually zoom into the eyes and set the focus like that. After you set your focus, and do not move the miniature or the camera, then you don’t have to refocus.

Az autófókuszt, ha van, kapcsold ki. Makró fotózásban nagyon ritkán tudod pontosan eltalálni az élességet. Pláne, ha full-frame géped van és kis mélységélességgel dolgozol. Ha az AF be van kapcsolva, akkor minden egyes expó előtt újra fogja forgatni az objektív a belső lencséit, így megint be fogja rántani a képet. Ugyanígy, ha van stabilizátor az objektívben, akkor azt kapcsold ki. Semmi ne mozogjon, aminek nem kell.

Tehát a gépet állítsd manuál fókuszra. Kapcsold be a LiveView-t, vagy élőképet, hogy a gép hátulján figyelhesd, amit amit az objektív lát. Általában tudsz zoomolni is. Én mindig rázoomolok a figura szemére és úgy állítom be az élességet. Az a jó, hogy ha nem mozdítasz el semmit, akkor nyilván utána sem kell állítani.

Settings

Beállítások

Sensitivity (ISO): Set this to the lowest native setting. For me it is 100, even if the camera has a “LO” setting (ISO 50). This is an electronic alteration of the image. Look up the manual of the camera or the internet what this value is.

Apperature (F value): If your plan is to have only a part of the miniature sharp (small depth of field), this value should be closer to 1. On the example, I used F/3.3. If you’d like more parts to be sharp (big depth of field), this number should be “bigger” (smaller in fact, but I won’t go into this). On the example, I used F/8. You can see the difference. The correct setting depends on the type of lens you use. If you’re not using a macro lens, then this value should be between 1/3 and 2/3 of the full range. For example my 50mm lens can be set between F/1.4 and F16, so if I’d shoot miniatures with it, I’d use it between F/5.6 and F/11. This is the range where it is the sharpest. Because of the difference of its construction, my macro lens’ apperature can be set to F/64. For you, a good base value is F/8.

Shutter speed: The third corner of the exposition triangle. You should change this to get a correct exposition that is not too bright and not too dark. Set this to 1/50 sec. If it is too light, turn it to a faster setting (1/200, 1/500), if too dark, then set it to be slower (1/10, 1″, 5″).

(White balance): It is advisable to set it to a fix value, but fortunately the automatic white balance setting of modern cameras are excellent. If you shoot RAW, then don’t worry about this, as you can change this in post processing.

Picture quality (Q): If you can, shoot RAW format. If you can’t then the best JPEG your camera can offer.

Érzékenység (ISO): Ez legyen a legalacsonyabb natív érték, nálam ez 100, még akkor is, ha van a gépnek “LO” állása (ISO 50). Ez már elektronikus beavatkozást jelent. Nézd meg a kamerád gépkönyvét vagy az internetet.

Blende (F érték): Ha azt szeretnéd, hogy a modell kis része legyen csak éles (kis mélységélesség), akkor ez a szám legyen minél közelebb 1-hez. A példa képen én F/3.3-at használtam. Ha mindent szeretnél élesen látni, akkor ez a szám legyen minél “nagyobb” (igazából kisebb, de nem megyek bele). A példán F/8-at használtam. Látszik a különbség. Objektívtől függ, hogy mennyire érdemes ezt állítani, de ha nem makró lencséről beszélünk, akkor a teljes tartomány 1/3 és 2/3 között érdemes tartani. Példának: az 50mm objektívem F/1.4 és F/16 között állítható. Ha miniket fotóznék vele, F/5.6 és F/11 között használnám. Itt a legélesebb. A felépítése miatt más tészta a makró objektívem, aminek F/64-ig lehet szűkíteni a blendéjét. Nálad legyen F/8.

Záridő (Shutter speed): Az expozíciós háromszög harmadik eleme. Ezt kell állítgatnod, hogy helyes expót kapjál, ami nem túl sötét és nem túl világos. A megvilágítástól függ ennek az értéke. Állítsd be 1/50 sec-re. Ha túl világos, akkor gyorsabb sebességre állítsd (1/200, 1/500), ha túl sötét, akkor lassabbra (1/10, 1″, 5″).

Fehéregyensúly (WB): Ezt érdemes egy fix értékre állítanod, de szerencsére a modern gépeknek nagyon jó az automata fehéregyensúly állásuk. Ha RAW formátumban rögzíted a képet, akkor ez teljesen érdektelen, mert utómunka alatt ezt később is meg tudod változtatni.

Képminőség (Q): Ha tudsz, mindenképpen RAW formátumban fotózz, ha nincs, akkor a legjobb JPEG-be, amit a géped tud.

Pressing the shutter button

Az exponálás

Do not press the shutter release! if you click the button on your camera, it can wobble. There are three ways to handle this:

Remote: This is a piece of kit that you hook up to the camera and has a remote control. You press the button on the remote, the camera makes the picture.
Timer: If you don’t have a remote, then set your camera’s timer to 2, 5, or even 10 seconds. This way your camera will have a few seconds to “wobble itself out”.
Tethering: Most cameras can communicate with your computer via USB. You start a program and make the image with the button of the software. This way, you can be meters from the camera. The image will not only be saved to the memory card, but it will be sent to the program. It is a huge help if you can see the image on a big monitor right after exposition and not the small LCD on the back of the camera. This is my favourite way to shoot. I used Lightroom to shoot tethered.

Of course, if your tripod is weak, then it doesn’t matter how you expose, the camera will wobble and the picture will be blurry.

Ne te exponálj! Ha lenyomod a gombot a fényképezőgépen, bemozdulhat. Három megoldás van erre:

Távkioldó: Ez egy olyan felszerelés, amit rákötsz a gépedre és van egy távirányítója. Ha megnyomod a gombját, akkor exponál.
Önkioldó: Ha nincs távkioldód, akkor állítsd be a gépedet 2, 5, vagy akár 10 másodpercre. Így amikor lenyomod az expó gombot, a gépnek van pár másodperce “kilengenie magát”.
Tethering: A legtöbb fényképezőgép tud USB-n kommunikálni a számítógéppel. Elindítasz egy programot és a program gombjával “exponálsz”. Így akár több méterre is lehetsz a géptől. A kép pedig nem (csak) a memóriakártyára íródik, hanem a gépre is átkerül. Hatalmas segítség, hogy exponálás után egy bazi nagy monitoron látod a részletgazdag képet és nem a fényképezőgép apró hátsó LCD-jén kell ellenőrizni, mit is csináltál. Nekem ez a kedvencem, most is így dolgoztam, egyből Lightroomba fotóztam.

Persze ha gyenge állványod van, a gép zárja simán bemozdíthatja a képet, tök mindegy, hogyan oldod ki.

1/2.5 sec, F/3.3, ISO 100
Small Depth of Field
Kis mélységélesség
1 sec, F/8, ISO 100
Big Depth of Field
Nagy mélységélesség

Extras

Ráadás

Using a warm color background

Meleg színű hátteret használva

I used the blue wrap of the A4 paper I used before to make a “sky” background.

Az előbb használt A4-es papír kék csomagolóját használtam “ég” háttérnek.

Blocking out the window light to the background, I can create a darker background.

Ha nem engedek annyi ablak fényt a háttérre, azzal lesötétítem.

I put my tablet under the miniature that gave me a reflective surface.

A tabletemet a mini alá tettem, így kaptam egy tükröződő felületet.

Disclaimer

I’m sorry for the shitty paintwork, but I just recently started. All the images are raw, strait out of camera. You can get much better quality if you process them.

Have a great photoshoot!

Apró betűs rész

Elnézést a gyenge festésért, csak nemrég kezdtem. Az összes kép nyers, így jöttek ki a kamerából. Feldolgozva sokkal jobb minőséget kaphatunk.

Jó fotózgatást!